POGOJI SODELOVANJA

u POGOJI SODELOVANJA

Z izpolnitvijo obrazca in oddajo posnetka na spletni strani www.valenergije.com soglašam, da Petrol d.d. Ljubljana (v nadaljevanju PETROL), na prijavnici navedene osebne podatke in posnetek kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje za namen organizacije in izvedbe aktivnosti VAL ENERGIJE v organizaciji PETROL.
Osebni podatki, ki jih bo PETROL obdeloval:

  • Uporabniško ime,
  • Naslov elektronske pošte,
  • Profilna slika,
  • Ime in priimek,
  • Vzdevek,
  • Spletišče,
  • Povezave do socialnih omrežij.

Seznanjen sem, da lahko obdelavo osebnih podatkov za navedeni namen kadarkoli prekličem oz. zahtevam njihov popravek, izpis, dopolnitev, blokiranje ali izbris ter vpogled vanje in sicer z zahtevo poslano na elektronski naslov: admin@valenergije.com ali pisno na naslov:
PETROL d.d., Ljubljana
Trženje
Dunajska cesta 50
1527 Ljubljana

PETROL, bo osebne podatke, navedene na prijavnici, varoval v skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo do prenehanja aktivnosti VAL ENERGIJE oz. odjave s portala.
Z izpolnitvijo obrazca in oddajo vsebin izrecno soglašam, da družba PETROL neodplačno uporabi mojo podobo za namene izvajanja aktivnosti VAL ENERGIJE, za čas 2 let od začetka te aktivnosti, in sicer v fizični, digitalni ali avdio-vizualni obliki (npr. na plakatih, internetu, tiskovinah, televiziji, mobilnih aplikacijah, družabnih omrežjih itd.). V tem okviru podajam tudi soglasje, da se moja podoba (skupaj ali ločeno s podobami drugih oseb): reproducira, javno prikazuje, radiodifuzno oddaja ali retransmisira, daje na voljo javnosti, prenaša, predeluje ter distribuira.

ZA ODDAJO VIDEA NA SPLETU
Z oddajo videa nadalje soglašam, da PETROL, uporabi moje fotografije in video ter fotografije in video oseb, kateri se nahajajo na posnetkih, za objavo v tiskanih in digitalnih medijih, na svetovnem spletu, v internih in eksternih promocijskih gradivih, tako v tiskani kot elektronski obliki ter v materialnih za prijave na nagradne natečaje in tekmovanja. Hkrati potrjujem, da sem pridobil ustrezna soglasja s strani tretjih oseb, ki se pojavljajo na fotografijah in posnetkih iz tega odstavka.
Za uporabo fotografij in videa za namen iz zgornjih alinej te izjave ne bom zahteval nobenega denarnega nadomestila oziroma povrnitve kakršnihkoli stroškov.